engrami
piter
KS Korona Krakow
6c
2021-09-17
piter
KS Korona Krakow
Prawie jak obwód, prawie
6b
2021-09-17
piter
KS Korona Krakow
Paskudny chwyt, fajny ruch
6b
2021-09-17
piter
KS Korona Krakow
#1
6b+
2021-07-02
piter
KS Korona Krakow
W plecy
6c+
2021-06-11
piter
KS Korona Krakow
Prawie techniczny
6b+
2021-06-11
Xenia
KS Korona Krakow
2021-06-11
waldek
KS Korona Krakow
qrws
6b+
2021-06-10
waldek
KS Korona Krakow
6a
2021-06-09
waldek
KS Korona Krakow
rozgrzewacz1
5
2021-06-09